Oceňování nemovitostí

Oblíbený
Termín
Čas konání 9:00 hod.
Místo BEA centrum Olomouc
Adresa tř. Kosmonautů 1, Olomouc, Celá ČR
Obsazenost Volná místa
Akreditace MŠMT ČR
 • 46 000 Kč
 • Počet míst

Podrobnosti kurzu

Typ kurzu Rekvalifikační kurz
Číslo akreditace MŠMT-21685/2022-3
Náplň kurzu

Zákon o živnostenském podnikání – 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, ve znění dalších předpisů, upravuje způsoby získání vázaných živností. Pro živnost „Oceňování nemovitostí“nabízí Institut vyššího vzdělávání – Olomouc ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditovaný rekvalifikační kurz „Oceňování nemovitostí“ akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

Akreditovaný kurz MSMT-21685/2022-3 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Absolvent bude mít znalosti, dovednosti a kompetence v oblastech: odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, podniků, staveb a trvalých porostů. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité.

Absolvent bude mít tyto znalosti, dovednosti a kompetence:

 • získání znalostí z obecné metodiky soudního znalectví - právní úprava znalecké činnosti, skladba znaleckých posudků, systémové pojetí tvorby znaleckých posudků, znalost aplikace předpisů o technické znalecké činnosti
 • poznání speciální metodiky znalecké činnosti ve stavebnictví
 • oceňování nemovitého majetku, a to ve smyslu měnících se předpisů a porovnání jejich výsledků
 • objasnění vztahu oceňování nemovitostí podle cenových předpisů a tržního oceňování
 • dovednosti s oblasti oceňování podniků
 • principy oceňování nemovitostí na tržních principech
 • přehled metodiky oceňování trvalých porostů a lesů
 • vyhotovení znaleckého posudku ve výuce

Přehled studijních předmětů:

 • Teorie oceňování nemovitostí
 • Tržní hodnota nemovitostí
 • Geodetická služba a katastr nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky
 • Metodika tvorby znaleckého posudku
 • Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb
 • Oceňování nemovitostí podle platných předpisů
 • Tvorba vlastního posudku
 • Výpočetní technika při oceňování nemovitostí

Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.

Rozsah kurzu Teoretická část - 270 hodinPraktická část - 0 hodin
Informace o ceně Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.500 Kč splatných vždy začátkem semestru, ve čtyřech splátkách. Nejsme plátci DPH. Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
Podmínky účasti Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Ukončení kurzu Písemná zkouška
Výstupní doklad Osvědčení o rekvalifikaci
Přihláška kurzu www.fves.eu/s-ocenovani.html
Více informací www.fves.eu/s-ocenovani.html

Podobné kurzy

Nabídka všech kurzů

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím