Oceňování movitých věcí

Oblíbený
Termín
Čas konání 9:00 hod.
Místo BEA centrum Olomouc
Adresa tř. Kosmonautů 1, Olomouc, Celá ČR
Obsazenost Volná místa
Akreditace MŠMT ČR
 • 22 000 Kč
 • Počet míst

Podrobnosti kurzu

Typ kurzu Rekvalifikační kurz
Číslo akreditace MŠMT-30941/2023-2
Náplň kurzu

Akreditovaný kurz MSMT-30941/2023-2 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce - bankovní úvěráře a revizory, a další aktéry profesní sféry.

Absolvent kurzu získává znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou potřebné pro práci v oblasti oceňování movitých věcí. Případně se může věnovat oblastem soudně znalecké činnosti či podnikat na základě živnostenského oprávnění v oboru oceňování majetku pro věci movité.

ABSOLVENT BUDE MÍT ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A KOMPETENCE V OBLASTECH:

 • právní východiska oceňování movitých věcí
 • terminologie a zásady oceňování movitých věcí
 • metodické přístupy a konkrétní metody oceňování movitých věcí
 • terminologie, zásady a metody oceňování motorových vozidel
 • terminologie, zásady a metody oceňování strojů a zařízení
 • terminologie, zásady a metody oceňování technologií a technologických celků
 • terminologie, zásady a metody oceňování souborů hmotného movitého majetku

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

 • Právní aspekty oceňování movitých věcí
 • Teorie oceňování
 • Oceňování motorových vozidel
 • Oceňování strojů a zařízení
 • Praktikum oceňování movitých věcí I.
 • Oceňování technologií a technologických celků
 • Oceňování souborů hmotného movitého majetku
 • Praktikum oceňování movitých věcí II.

Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.

Kapacita omezena!

 

 

Rozsah kurzu Teoretická část - 120 hodinPraktická část - 0 hodin
Informace o ceně Školné je možné uhradit splátkovým kalendářem po částkách 11.000 Kč splatných vždy před začátkem semestru, ve dvou splátkách. Vzdělávání je osvobozeno od DPH. Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia. Podklady ke studiu jsou zahrnuty v ceně studia.
Podmínky účasti Vstupní předpoklad pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu je ukončené střední vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Ukončení kurzu Závěrečná zkouška (písemná forma).
Výstupní doklad Osvědčení o rekvalifikaci
Přihláška kurzu https://www.fves.eu/ocenovani-m.html
Více informací https://www.fves.eu/ocenovani-m.html

Podobné kurzy

Nabídka všech kurzů

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím