Nabídka vzdělání

Sociální péče a sociální služby

Co se týká sociální péče a pracovníků v sociálních službách, na učňovské úrovni se žáci mohou vzdělávat:

  • ve dvouletém oboru Pečovatelské služby s kódem 7541J01

  • ve tříletém oboru Pečovatelské služby s kódem 7541E01, který je ukončený závěrečnou zkouškou

  • třetí možností je čtyřletý obor Sociální činnost s kódem 7541M01, který je zakončen maturitní zkouškou

Pečovatelské služby

Dvouletý obor je středním vzděláním s výučním listem. Absolvent se může uplatnit jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách v domácnostech při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.
Je to vzdělání pro pracovní pozice pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti,může se však uplatnit i v úklidových službách sociálních a ubytovacích zařízeních, v kancelářích, také v kuchyních při výkonu pomocných prací, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má také předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Pečovatelské služby

Tříleté studium s výučním listem. Absolvent může být pracovníkem sociálních služeb v ambulantních, pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů, či pomoci rodinám s péčí o dítě. Studium je vhodné pro pracovní pozice pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Také se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, nebo v kuchyních při pomocných pracích, šití, opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Může provozovat samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Sociální činnost

Čtyřleté střední vzdělání s maturitou, opravňuje k práci pracovníka sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Je schopen k zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci, ale rovněž se může uplatnit v managementu sociálních služeb. Absolovování oboru opravňuje k pratikování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Vyhledejte si školu

Katalog škol s dvouletým denním, tříletým dálkovým a večerním oborem Pečovatelské služby 7541J01

Katalog škol s tříletým oborem Pečovatelské služby 7541E01

Katalog škol se čtyřletým oborem Sociální činnost 7541M01

 

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím