Vzdělání a ověření kvality poskytovatelů služeb

6.9.2014, Pavla Jelínková

Pokud si objednáváte nějakou službu, mohou vás napadat otázky spojené se způsobilostí těch, kteří ji mají vykonat. Jak ale poznat, zda má poskytovatel dostatečné vzdělání či schopnosti? Existuje celá řada kurzů a certifikací, které vám zaručí úroveň poskytnutých služeb. Představujeme vám jejich základní přehled.

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je projekt, který funguje od roku 2005. Postupně stanovuje standardy jednotlivých profesí. Standard stanovuje tzv. sektorová rada složená s odborníků daného oboru. Ve standardu je určena kvalifikační úroveň kompetencí, kterou musí pracovník obsáhnout, aby získal certifikát. Návrhy rady vycházejí z Národní soustavy povolání a jsou konzultovány s dalšími odborníky tak, aby bylo dosaženo maximální kvality a transparentnosti. Národní soustava kvalifikací určuje, co musí jednotlivé osoby ovládat, aby získali doklad o své kvalifikaci. V současné době jsou standardy stanoveny pro kvalifikaci hospodyně v domácnostichůva pro děti do zahájení povinné školní docházkychůva pro dětské koutky a v širším slova smysluúklidový pracovník. Další standardy budou postupně následovat.

Kvalifikační versus rekvalifikační kurzy

Další možností ověření kompetencí je celá řada kurzů. Jaký je ale rozdíl mezi kvalifikačním arekvalifikační­mi kurzy?

Kvalifikační kurzy jsou určeny těm, kteří v daném oboru pracují a chtějí si připomenout potřebné znalosti, nebo získat přehled o novinkách. Slouží tedy k rozšiřování znalostí v určitém oboru. Může je pořádat každý, kdo k tomu má oprávnění (například i živnostník s licencí na mimoškolní vzdělávání), nejsou upraveny žádným zákonem, což ale také znamená, že absolvování kurzu obohatí znalosti účastníka, ale není spojeno s obecně uznávaným dokladem.

Rekvalifikační kurzy jsou definovány, a to zákonem o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) a jeho průvodními vyhláškami ( 524/2004 Sb. a 176/2009 Sb.). Jsou to kurzy, které vám umožní změnu profesní orientace. Podmínky, náplň kurzů a jejich hodnocení jsou legislativně vymezeny. Kdokoliv chce pořádat rekvalifikační kurz, musí splňovat podmínky pro akreditaci. Kurzy jsou akreditovány buď ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) – zejména kurzy zaměřené na vzdělávání osob účastnících se na sociálních službách. Certifikát, který absolvent získá, je obecně platný a zaručuje určitou úroveň vzdělání, případně schopností jeho nositele. Získané certifikáty mají minimálně celorepublikovou platnost, některé z nich jsou platné i v zahraničí.

V nedávné době spustilo MŠMT databázi rekvalifikačních kurzů a veškeří poskytovatelé rekvalifikačních kurzů jsou v ní zaznamenáni. Odkaz na tuto databázi je dostupný zde.

Certifikáty

Jedním z dalších a velmi důležitých znaků kvality jsou certifikáty, mezi něž patří jeden z nejdůležitějších a zároveň mezinárodně uznávaných certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 aISO 14001:200. Jedná se o mezinárodní certifikáty, které zajišťují kvalifikaci a zároveň jeden z nejvyšších standardů kvality služeb. Tento certifikát má až tříletou garanci, následně je nutné další prověření kvality služeb. Uživatelé, kteří dosáhli tohoto stupně certifikace, skutečně nabízejí vysoký standard kvality.

Každý ze zmíněných způsobů je spojen s přesně určenými podmínkami, které je nutné splnit, aby recipient získal osvědčení. Každé z nich odkazuje k odlišné úrovni kvalifikace a stanovení standardu služeb. Všechny tyto možnosti však mají vymezenou definici. Vzdělání poskytovatele služeb a případně obdržené certifikáty zaručují těm, kteří službu čerpají standard kvality, a tím pádem i předpoklad spokojenosti s poskytnutými službami.

Zdroj: www.sxc.hu

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím