PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ KE ZKOUŠCE Z PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA

Termín
Adresa , Celá ČR
Obsazenost Volná místa
 • 9 980 Kč
 • Počet míst

Podrobnosti kurzu

Typ kurzu Odborný kurz
Náplň kurzu

ODBORNÝ SEMINÁŘ, KTERÝ VÁS PŘIPRAVÍ NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA:

1. DEN - POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI DÍTĚTE – PRAKTICKÝ NÁCVIK

V uceleném semináři Vás prakticky naučíme první pomoc při záchraně dětského života :

 • postup u bezvědomí, resuscitace, volání záchranky
 • cizí těleso v dýchacích cestách – dušení
 • zástava vnějšího krvácení
 • první pomoc při popáleninách, při tonutí, při otravách, při úrazech, při onemocnění

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Přednáší Kristýna Schnablová, Dis

2. DEN - METODY A FORMY PEDAGOGICKÉ PRÁCE S OHLEDEM NA VĚK DÍTĚTE,

PRAKTICKÝ NÁCVIK ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI S DĚTMI V DOMÁCNOSTI NEBO V DĚTSKÉ SKUPINĚ, VÝVOJOVÁ STÁDIA DĚTSKÉHO VÝVOJE V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE CHŮVY

Pod vedením zkušeného pedagoga si zopakujeme znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Připravíme si koncept výchovně-vzdělávací aktivity s ohledem na věk dítěte a konkrétní hru, jejíž předvedení je vyžadováno při zkoušce z PK

Další probíraná témata :

 • vliv faktorů ovlivňující výchovu dítěte. Cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy s ohledem na věk dítěte.
 • výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti atd.)
 • příklady her didaktických, pohybových a tvořivých
 • úloha hraček při práci chůvy
 • poruchy chování dětí v souvislosti s prací chůvy
 • příklady nepříznivých výchovných situací a způsoby jejich řešení

Přednáší Mgr. Jana Kurfurstová nebo Mgr. Jana Kulštrunková

3. DEN - ORIENTACE V PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAZÍCH UPLATNITELNÝCH V PROFESNÍM ŽIVOTĚ CHŮVY,

PROVOZNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI PRÁCI S DĚTMI,  ZÁKON 247/2014 Sb O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ , VYHLÁŠKA 281/201 Sb a VYHLÁŠKA 410/2005 UPRAVUJÍCÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY DO 12 DĚTÍ A NAD 12 DĚTÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PRO OSVČ, ETIKA PROFESE CHŮVY

 • V tomto semináři jsou shrnuty nejpodstatnější informace z oblasti práva pro chůvy.
 • Chůvy, které pracují v rodině se dozví nejdůležitější odpovědi na otázky z oboru (jak si založit živnostenský list, odpovědnost za škodu, smlouva s klientem, práva a povinnosti při péči o dítě v rodině)
 • Chůvy, které pracují v dětských skupinách zase zajímá nový zákon o dětských skupinách, jak podat žádost o zařazení do evidence poskytovatelů dětských skupiny, kvalifikace pečujících osob a všechny důležité vyhlášky  pro praktický provoz dětské skupiny.
 • Téma dne doplní praktická přednáška Etické principy při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

Všechna témata jsou připravena v takovém rozsahu, které vyžaduje odborná zkouška z profesní kvalifikace.

Přednáší Mgr. Eva Kopečná

Informace o ceně Cena zahrnuje 3-denní kurz, zkoušku z profesní kvalifikace, studijní materiály a odborné konzultace.
Podmínky účasti zkušenosti s prací s dětmi
Ukončení kurzu Zkouška z profesní kvalifikace Chůva
Výstupní doklad OSVĚDČENÍ
Přihláška kurzu kurzy.domestica.cz/cs/seminare.php
Více informací kurzy.domestica.cz/cs/seminare.php
Telefon: +420 731 151 211
E-mail: info@domestica.cz

Poskytovatel

Podobné kurzy

Nabídka všech kurzů

Novinky

Všechny novinky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím